Zamknij okno Drukuj dokument

ZAWIADOMIENIE o posiedzeniu Komisji Społeczno-Gospodarczej 24 stycznia 2016 r. (wtorek) o godz. 14:00

Na podstawie § 65 ust. 1 Statutu Gminy Cybinka, zawiadamiam, że w dniu 24 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Cybince odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej w Cybince.

 

Proponowany porządek posiedzenia

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.    Wnioski do porządku obrad.

3.    Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cybinka na lata 2017-2031,

b)      zmiany uchwały budżetowej Gminy Cybinka na 2017 r.,

c)      wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działki gruntu niezabudowanej, będącej własnością Gminy Cybinka, na działkę gruntu niezabudowaną, stanowiącą własność Państwa .....................

d)      Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Cybinka na 2017 rok,

e)      określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Cybinka,

f)       zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok,

g)      zatwierdzenia planu pracy Komisji Społeczno-Gospodarczej na 2017 rok.

4.    Wolne wnioski i zapytania. Sprawy różne.

5.    Zamknięcie posiedzenia.

  

    

Przewodniczący Komisji
Społeczno-Gospodarczej

 

(-) Piotr Kobyłecki

 

Metadane

Źródło informacji:Dawid Wincek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dawid Wincek
Data wprowadzenia:2017-01-20 08:15:18
Opublikował:Dawid Wincek
Data publikacji:2017-01-20 08:22:47
Ostatnia zmiana:2017-09-15 08:17:49
Ilość wyświetleń:367