Zamknij okno Drukuj dokument

Zawiadomienie o III sesji - 23 grudnia 2014 roku godz. 14:00

ZAWIADOMIENIE O SESJI

 III sesja Rady Miejskiej w Cybince odbędzie się w dniu 23 grudnia 2014 r. (wtorek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Cybince.

 

Proponowany porządek obrad

1.        Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.

2.        Wnioski do porządku obrad.

3.        Interpelacje, wnioski i zapytania.

4.        Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cybinka na lata 2015-203.

5.        Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Cybinka na 2015 r.

a)      przedstawienie projektu uchwały budżetowej;

b)      odczytanie opinii RIO;

c)      odczytanie opinii komisji stałych Rady;

d)     stanowisko Burmistrza w sprawie opinii i wniosków;

e)      dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

6.        Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cybinka na lata 2014-2028.

7.        Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cybinka na 2014 r.

8.        Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
na 2015 rok.

9.        Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Cybinki.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Gminy Cybinka do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin CZG – 12 w Długoszynie.

11.   Informacja Przewodniczącego Rady.

12.   Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz odpowiedzi na interpelacje
i wnioski radnych. Sprawy różne.

13.   Zatwierdzenie protokołów z I i II sesji.

14.   Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

 (-) Sebastian Łukaszewicz

 

Metadane

Źródło informacji:Dawid Wincek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dawid Wincek
Data wprowadzenia:2014-12-18 15:22:42
Opublikował:Dawid Wincek
Data publikacji:2014-12-18 15:23:47
Ostatnia zmiana:2014-12-18 15:24:02
Ilość wyświetleń:500