Zamknij okno Drukuj dokument

Zawiadomienie o VI sesji - 30 kwietnia 2015 roku godz. 15:00

ZAWIADOMIENIE O SESJI

VI sesja Rady Miejskiej w Cybince odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2015 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Cybince.

 

Proponowany porządek obrad

1.        Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.

2.        Wnioski do porządku obrad.

3.        Interpelacje, wnioski i zapytania.

4.        Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cybinka na 2015 r.

5.        Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu działki oznaczonego ewidencyjnie numerem 275 położonej w Cybince.

6.       Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Cybince.

7.       Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Cybinka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za 2014 rok.

8.       Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 r.

9.       Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Cybince oraz ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok.

10.   Informacja Przewodniczącej Rady.

11.  Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

12.   Zatwierdzenie protokołu z V sesji.

13.   Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

 (-) Anna Śliwińska

Metadane

Źródło informacji:Dawid Wincek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dawid Wincek
Data wprowadzenia:2015-04-24 15:21:00
Opublikował:Dawid Wincek
Data publikacji:2015-04-24 15:21:48
Ostatnia zmiana:2015-04-24 15:22:04
Ilość wyświetleń:467